Home » Rev. Dr. Mosese Mailo

Rev. Dr. Mosese Mailo

PRINCIPAL

Name: Rev. Dr. Mosese Mailo

Status: Ordained minister of the Methodist Church in Samoa. Lecturer in Piula since 2001, 2004, and 2008 until present

Current positions:College Principal
Lecturer in Biblical Studies and Methodism.

Academic qualifications:

(NZ) University Entrance Certificate (Samoa College, 1985),
Diploma in Theology (Piula Theological College, Samoa 1996)
Bachelor of Divinity (Piula Theological College, Samoa 2001),

Masters of Theology with Distinction (Pacific Theological College, Suva 2003),
Doctor of Philosophy (University of Birmingham, UK 2008)

Courses/Lectures in:

Semester II,  “Intertestamental Literature” Level 5
Semester II,  “Oceania Biblical Interpretation” Level 7
Semester I,   “Introduction to the New Testament” Level 3
Semester I,   “Methodism” Level 4 & 5

Publications:

Books

 • Bible-ing My Samoan: Native Languages and the Politics of Bible translating in the 19th Century (2016)
 • Faatoetoemuliola: “Biblical and Theological Hermeneutics: Samoan Style (2018)
 • O Fuluula o le Talalelei i Evagelia: “Mataio” by Rev. Dr. Mosese Mailo (2019)

Articles

 • “Tagi le Fatu ma le Eleele: O le tagi a Iesu Ioane 11:35 ’. in Le Faasoa: Aoaoga Tusi Paia, Mataupu Silisili, Tala Faasolopito ma le Galuega Molimau Vol IV. (Ed) Mosese Mailo. Apia: Piula Publications, 2019.
 • “O le tupe na leiloa I le lotoifale o Tina’. in Le Faasoa: Aoaoga Tusi Paia, Mataupu Silisili, Tala Faasolopito ma le Galuega Molimau Vol IV. (Ed) Mosese Mailo. Apia: Piula Publications, 2019.
 • “Sa maeu lava lou alofa, e sili I le alofa o fafine” in Le FaasoaPacific Church History, Ministry, Theology and Biblical Hermeneutics, Vol III. M. Mailo (Eds.) Piula Theological College, 2017.
 • “O le ui’i ma le meaai tuaolo: Mataupu Silisili i le ola mama”, Le Faasoa: Pacific Church History, Ministry, Theology and Biblical Hermeneutics, Vol. III, M. Mailo (Eds.) Piula Theological College, 2017.
 • “O Pulega lelei o le tama o aiga, upufai, ma afa fesootai a le Ekalsia Metotisi i Samoa” in Le Faasoa: Pacific Church History, Ministry, Theology and Biblical Hermeneutics, M. Mailo (Eds.) Piula Theological College, 2015.
 • “Tuaeleele o le feagaiga fou”, in Le FaasoaPacific Church History, Ministry, Theology and Biblical Hermeneutics, M. Mailo (Eds.) Piula Theological College, 2015.
 • “The challenge and contribution of postcolonial theory to theological hermeneutics in Oceania,” in The Pacific Journal of TheologySeries II 46 (2011), 34-54
 • “The postcolonial turn for Biblical hermeneutics at the Pacific Theological College,” in Oceanic Voyages in Theology and Theological EducationF. Nokise & H. Szesnat (Eds.) Suva, 2015, (125-132)
 • “Iesu: Se atalii o ai?” in Le Faasoa: Pacific Church History, Ministry, Theology and Biblical HermeneuticsS. Potogi, M. Mailo (Eds.) Piula Theological College, Samoa 2014 (103-111)
 • “Celebrating Hybridity in Island Bibles,” in Pacific Journal of TheologySeries II 50 (2013)
 • “Jesus attitude towards women in John,” in Pacific Journal of TheologySeries II 41 (2009)
 • “Fishers of men and centre of power in Luke 5: 1-11,” in Pacific Journal of Theology Series?

Research interests:

 • Biblical Interpretation in Oceania
 • Postcolonial literature and Biblical Studies
 • History and Semantics of the Samoan (Bible) Language,
 • Oceania Literature and Traditions.