Welcome to our Website

Suiga i le Suega Ulufale a le Kolisi Fa'afaifeau Piula 2021

1. Ua suia le aso o le suega: Aso Tofi, 13 o Me 2021.
2. E faia lava suega a Sinoti i fafo, i nofoaga e fuafuaina e Sea ma Ta'itai o Sinoti.
3. Silasila Ta'itai o Sinoti e fa'amautinoa tapenaga masani mo i latou e sauni e sue.
4. 0 le a faailoa/lafo atu forms e faatumu mo ia tapenaga.
5. A mae'a le suega, ona faia lea o le filifiliga a le Pule ma Faiaoga ma faailoa atu i'uga.
Read More...

Opening Ceremony of Newly Renovated Administration Building

Piula celebrated the opening of the newly renovated Administration Block today. The ceremony was conducted by Revd. Ioane Tuupo (Sea Sinoti Upolu Sasa'e). Such ceremony was also attended by the President of the Church, General Secretary, and Treasurer along with nearby parish ministers.

Piula CD Launch "O Iesu le Vaifofō"

Before welcoming the New Year of 2021, Piula Theological College launched its latest CD "O Iesu le Vaifofō". It was a pastoral care project meant for the victims of COVID-19. Under the guidance of Choir Master Revd. Dr. Olataga Elu,

Tulitulimatāgau: Talanoa Tusi Paia

Piula Theological College has been providing a weekly program that discusses the bible in an informal manner. Here, Lecturers and Students alike can be able to share and learn more about what it means to be Christians Today.

Principal's Address

It’s a pleasure to once again welcome you all, families, friends, and partners of Piula Theological College to our website...

Piula Graduation 2020

On July 12th 2020, Piula Theological College ended an academic year with 13 graduates. From these 13 graduates, 10 of which achieved...

Piula Falesa 100 Years Anniversary

On Sunday 4th August 2019, Piula Theological College celebrated 100 years Anniversary of the Falesa which is called "E le uma le Alofa, Love never faileth".

History of 'Love Never Faileth'

“E le uma le alofa, Love never faileth” A brief history of the Piula College Chapel on the Commemoration of its 100 Anniversary 1919-2019