Rev. Dr Iosefa Lefaoseu


Revd. Dr. Iosefa Lefaoseu

Status 

Ordained Minister (Methodist Church of Samoa) 

Current Position 

Lecturer/Head Librarian (Piula Theological College)

Courses/Lecturer in 

Semester 1 (2020-2021) 

 • CH501: Modern Church History 
 • CH601: Pacific Church History II:  Mission in Samoa 
 • TH701: Philosophy of Religion 

Semester 2 (2020-2021) 

 • FCH401: Introduction to Methodism 
 • CH 601: Methodism in Samoa  1835-1857 
 • CH701 Methodism in Samoa  1857-1963 

Research Interest 

 • Biblical Hermeneutics in Oceania
 • Pacific Church History  
 • Ecological Ministry

Summary

 • Teamwork and collaboration 
 • Research and Analytical  abilities 
 • Communication Skills 
 • Creativity & Professionalism 
 • Organisational Skills 
 • Dedication: Ability to prioritise 
 • Communication skills (Oral & Written)
 • Adaptable to new changes

Experience

 • Lecturer Piula Theological College (2002-2009; 2010- 2015; 2019-Present). 
 • Head Librarian of Peter Turner Library – Piula  Theological College (2002-2009; 2010-2015; 2019- Present) 
 • Relational Philosophy Conference, Pacific Theological  College Suva, Fiji (2017). 
 • Relational Hermeneutics Conference, Pacific  Theological College, Suva, Fiji (2016). 
 • Member of the International Associations for Mission  Studies (IAMS), Seoul, South Korea (2016) 
 • Sales Manager Phillips Tire Co. Westminster Ca., USA  (1989-1994) 
 • Subscription Sales Agent “Los Angeles Times” (News  Paper) Santa Ana Ca., USA (1987-1989)

Education

 • Pacific Theological College (Suva, Fiji)
  • Doctor of Philosophy 2015-2018
 • Lutheran Theological Seminary (Shatin, Hong Kong)
  • Master of Arts in Theology/Emphasis on Theological Library Studies 2009-2010
 • University of the South Pacific (Alafua, Samoa/Suva Fiji)
  • Diploma in Library/Information Studies 2002-2006
 • Piula Theological College (Lufilufi, Samoa)
  • Bachelor of Divinity 1999 – 2002
  •  Diploma in Theology 1994-1999
 • Rancho Alamitos High School (Garden Grove Ca., USA) (1982-1986)
 • Alamitos Junior High School (Garden Grove Ca., USA) (1980-1982)
 • Woodbury Elementary School (Garden Grove Ca., USA) (1979-1980)
 • St. Peters Primary School

Publication

Books

 • Original Contributor to: Ato Fevailiai: Fesoasoani mo Sauniga Eseese. Apia: Piula Publications, 2018.

Articles

 • “Iopu le alofa: Iopu 1-3 mai mata o le ‘Alofa’. in Le Faasoa: Aoaoga Tusi Paia, Mataupu Silisili, Tala Faasolopito ma le Galuega Molimau Vol IV. (Ed) Mosese Mailo. Apia: Piula Publications, 2019.
 • “E fetuanai maopopoga o le ola ona o le alofa” in O le Utu a le Faimea: Suesuega i le Tusi Paia, Mataupu Silisili, Tala Faasolopito ma le Galuega Faafaifeau. (Eds) Selota Maliko & Sanele Lavatai. Apia: Piula Publications, 2018.
 • “30 tausaga o Faigata” in Le Faasoa: Pacific Church History, Ministry, Theology and Biblical Hermeneutics Vol I. S.Potogi, M.Mailo, S.Sila, I.Lefaoseu, F.Elia, W.Taotua (Eds.) Piula Theological College, 2014