PIULA THEOLOGICAL 
COLLEGE

FAASILASILAGA

E muamua ona faatulou ma faapa’i atu i le Paia maualuga o le afio i lau Afioga i le Peresetene o le Koneferenisi a le Ekalesia Metotisi Samoa, lau Susuga i le Failautusi ma le Ofisa Tutotonu, faapea le susū o a tou Susuga i alii Sea o Sinoti. E faatulou atu foi i le mamalu o le Aufaigaluega paia a le Atua o lo o faafaletuluia i itu e fia o le lalolagi ona o le valaauina. E faatulou atu foi i le tapuaiga tatalo a nai o tatou Tamā, Faifeau Malolo Manumalo o le Ekalesia.   E tusa ai ma le i’uga a le Koneferenisi, Iulai 2022, ina ia toe faaleleia le Lomiga a le Kolisi Piula ua ta’ua i luga, o lea ua tatalo atu ai i lo outou mamalu mo se fesoasoani i le taumafaiga o le Galuega nei. E taua faamaumauga mo Tupulaga o lumana’i, ina ne’i mea ane ua galo, lou sao taua i le Ekalesia. 

     1.       Afai e moomia le toe faaleleia o faamaumauga e faatatau ia te                oe, lou tua’ā poo nisi o lou aiga sa galulue i le Ekalesia, ia                          silasila i le pepa faatumu (form) ua tuuina atu i le Website ma                  le Facebook a le Kolisi.   

     2.       Faamolemole faatumu mai le pepa faatumu lea, e fesoasoani                 mo le tatou Galuega.

     3.       E avanoa foi le tatou Kolisi, e tuuina sa’o mai i ai au                                     Faamaumauga pe a talafeagai.

PEPA FAATUMU
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

EBSCO DATABASE LOGIN

ACADEMIC PROGRAMMES OFFERED

FOUNDATION PROGRAM

The Foundational Pathway is a one year programme (first year) for all the new candidates of PTC...

learn more

DIPLOMA in THEOLOGY

The Diploma in Theology (Dip.Theo) is a 3 year Programme, at level 6, which incorporates the.. 

learn more

BACHELOR of 
DIVINITY

Piula launched its BD Programme in the General Conference of July 1998 and immediately... 

learn more

BACHELOR OF DIVINITY with HONOUR

In 2016, the BD Hons Programme was launched, and the College has been. .

learn more

MASTERS in THEOLOGY

Piula’s Master of Theology (MTheo) degree is a level IX research programme meant to be....

learn more
Vison

Provide quality theological learning, where academic excellence is carefully woven with spiritual quality and pastoral discipline. Expand our partnership network with other Theological Education Providers, Higher Learning Institutions, and Accreditation Agencies in Samoa and the Pacific.

Mission

“Piula trains men and women of faith to become agents of change in the lives of the people of God, and continue to interpret the Faith through a fruitful collaboration of Academic Competence, Methodist Spirituality and Samoan Cultural Values”

Doctrinal Basis

Teaching and learning, worship and leadership training in Piula is based on the Apostle and Nicene Creeds, as well as the founding statements of faith as prescribed by the Constitution of the Methodist Church in Samoa.